... the proper foundation for business ...

Consultanţă

  • întocmirea unor opinii legale la cererea clientului
  • întocmirea proiectelor de acte juridice, discutarea lor şi redactarea acestora în forma finală
  • atestare identităţii părţilor, a conţinutului înscrisului şi darea de data certă actelor prezentate
  • consultanţă privind entităţile juridice, avantajele şi dezavantajele optării pentru constituirea unui anumit tip de societate comercială, a unei fundaţii/asociăţii sau a unei companii de tip offshore
  • asistarea clientului în procedurile notariale
  • consultanţă în materie de proprietate intelectuală
  • consultanţă în dreptul insolvenţei constând în prezentarea cadrului legal al procedurii de insolvenţă şi a avantajelor/dezavantajelor acestei proceduri, prezentarea unor strategii de evitare a deschiderii procedurii de insolvenţă, asistarea pe întreaga durată a desfăşurarii procedurii de insolvenţă şi monitorizarea evoluţiei acestei proceduri

2008 - 2016 © toate drepturile rezervate CM&A